previous pauseresume next

برگزاری کمیته حمایت تغذیه ای کودکان

کمیته حمایت تغذیه ای کودکان در روز چهارشنبه مورخ ۹۷/۳/۳۰ با حضور جناب آقای دکتر ذبیحی معاون محترم بهداشتی ،کارشناسان کمیته امداد و مسئولین واحدهای ستادی مرکز بهداشت برگزار گردید و هماهنگی های لازم در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه و رفع مشکلات موجود انجام گردید.