previous pauseresume next

برگزاری کمیته پایش مرکزخدمات جامع سلامت شماره ۲

کمیته پایش مرکزخدمات جامع سلامت شماره ۲ اردستان در روز یکشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۷ با حضور جناب آقای دکتر حاجی مالیان مدیر محترم شبکه و جناب آقای دکتر ذبیحی معاون محترم بهداشتی و کلیه مسئولین واحدهای فنی مرکز بهداشت شهرستان در سالن اجتماعات شبکه تشکیل گردید