روز خبرنگار

ولادت امام رضا (ع)

جلسه سامانه سيب

برگزاري جلسه توجهي سامانه سيب جهت كاربران و پزشكان  در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان

بخشنامه

شهادت امام جعفر صادق

استقبال از شهداي گمنام

حضور مديريت و كاركنان ستاد شبكه  بهداشت و درمان در مراسم استقبال از بيست شهيد گمنام به شهرستان اردستان

برگزاري كارگروه سلامت و امنيت غذايي

كارگروه سلامت و امنيت غذايي با موضوع بحث و برسي پيرامون هفته بدون دخانيات و پيگيري مصوبات جلسه قيل در سالن كنفرانس فرمانداري اردستان برگزار گرديد

برگزاري كارگاه بيماري هاي شايع

كارگاه  كنترول ومراقبت از بيماري هاي شايع ويژه پزشك و غير پزشك به مدت ۳ روز در سالن كنفرانس ستاد شبكه برگزار گرديد

بازديد معاون محترم اجرايي معاونت بهداشتي استان

جناب آقاي دكتر بهرامي  معاون محترم اجرايي  مركز بهداشت استان به اتفاق جناب آقاي خسروي  از پروژه هاي بهداشتي و درماني شهرستان اردستان بازديد نمودند

عيد سعيد فطر مبارك

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS