ايام الله دهه مبارك فجر انقلاب اسلامي مبارك باد

برگزاري كارگاه اموزشي

كارگاه آموزشي ديابت و فشار خون در دوره سالمندي جهت پزشكان مراكز بهداشتي و درماني شهرستان توسط آقاي دكتر بابايي و سركار خانم دكتر حاتم پور در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد

محمد (ص) رسول الله

برگزاري همايش روان

همايش بهداشت روان ويژه فرهنگيان شهراردستان باحضور سركار خانم دكتر رفيع زاده متخصص اعصاب و روان با عنوان اختلالات رفتاري كودكان و نوجوانان و نحوه برخورد با انان جهت ۲۳۰ نفر در سالن مركز تحقيقات اداره اموزش و پرورش برگزار گرديد

طرح فوريت هاي سلامت محيط

 طرح فوريت هاي  سلامت محيط از ۲۷/۱۰/۹۳ لغايت ۳/۱۱/۹۳ باحضور مركز بهداشت شهرستان - تعزيرات حكوكتي - اداره اماكن - دادكستري - صنعت و معدن - اتحاديه اصناف با اولويت كنترول مواد غذايي در سطح شهرستان اردستان آغاز شد

آمارگيري شبكه بهداشت و درمان اردستان

امار گيري شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردستان از اول بهمن ماه تا پايان سال جاري شروع مي شود از خانواده هاي محترم تقاضا منديم با رائه كارت ملي -شناسنامه سرپرست و اعضاء خانواده و دفترچه بيمه با تيم پرسشگر همكاري نمايند

برگزاري همايش

از سوي بسيج جامعه پزشكي شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردستان همايش رسانه وسلامت جهت كليه پرسنل شبكه و ادارات شهرستان باحضور دكتر سلامي در سالن ارشاداسلامي برگزارگرديد

سفره سالم

بمناسبت هفته كاهش مصرف نمك  با آش محلي از پرسنل شبكه بهداشت و درمان پذيرائي شد

برگزاري كارگاه آموزشي

كارگاه آموزشي پروفيلاكسي HIVو هپاتيت BوCپس از مواجهه شغلي و غير شغلي جهت پزشكان محترم در سالن كنفرانس شبكه برگزار گرديد

سفره سالم

بمناسبت هفته جهاني كاهش مصرف نمك همايش سفره سالم با حضور مدير شبكه آقاي دكتر گلي - مهاونت بهداشتي اقاي دكتر زاهد نژاد - مسئول واحد بهبود تغذيه خانم مطلب زاده و داننش اموزان و مسئولين محلي در حسينيه روستاي رحمت آباد برگزار گرديد

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS