بازيديد معاونت محترم دانشگاه

اقاي دكتر جوادي رياست محترم مركز بهداشت و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به همراه مسئولين واحد هاي معاونت از واحد هاي شبكه بهداشت و درمان اردستان بازديد نمودند

هفته سلامت بانوان

برگزاري كارگروه سلامت و امنيت غذايي

كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان با موضوعات پيگيري مصوبات جلسه قبل وروز جهاني سالمند - كودك - قلب و عروق و روز ملي سلامت بانوان ايراني با حضور مسئولين ادارات شهرستان در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

جلسه آموزشي

جلسه اموزشي  سرطان پستان - تغذيه و سرطان -بهداشت روان زنان جهت كاركنان و نمايندگان امور بهداشتي بانوان ادارات شهرستان در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد

برگزاري همايش اموزشي

اقاي دكتر بانكي با حضور در بين ۳۰۰ نفر از مزدوجين سال هاي ۹۲و۹۳ در شهر هاي اردستان و زواره  پيرامون مسائل خانواده سخنراني نمودند

هفته سالمند

بمناسبت هفته سالمن  آقاي دكتر زاهد نژاد  رئيس مركز بهداشت شهرستان اردستان به همراه كارشناسان مربوطه از سراي سالمندان سادات كشاورزي زواره بازديد نمودند.

برگزاري كارگاه اموزشي

كارگاه اموزشي خانواده و نقش آن درپيشگيري از ايدز جهت بهورزان در سالن همايش هاي شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

هفته سالمند

ويزيت بيماران بي بضاعت

به مناسبت هفته دفاع مقدس تيم درماني بسيج جامعه پزشكي شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردستان با حضور در روستاي باقر آباد نسبت به ويزت بيماران بصورت رايگان اقدام نمودند

هفته سالمند

 

در جوانی به سالمندان احترام بگذارید

در توانمندی به ضعیفان یاری برسانید

در خطاکاری اشتباهتان رابپذیرید

چون روزی ، سالمندو ضعیف خواهید شد

و از دیگران انتظار خواهید داشت

مقداری برای شما احترام قائل باشند

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS