بيمارستان شهيد دكتر بهشتي اردستان

اقاي دكتر رضا مهدوي فوق تخصص پيوند كليه و مجاري و عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد مقدس از تاريخ ۹/۸/۹۳ لغايت ۱۵/۸/۹۳ بمدت هفت  روز در بيمارستان شهيد دكتر بهشتي اردستان  نسبت به عمل جراحي بيماران اقدام نموده است

پلمپ يك رستوران

يك رستوران بين راهي  به دليل تخلفات بهداشتي توسط  واحد بهداشت محيط شبكه بهداشت و درمان اردستان پلمپ گرديد

بازيديد معاونت محترم دانشگاه

اقاي دكتر جوادي رياست محترم مركز بهداشت و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به همراه مسئولين واحد هاي معاونت از واحد هاي شبكه بهداشت و درمان اردستان بازديد نمودند

هفته سلامت بانوان

برگزاري كارگروه سلامت و امنيت غذايي

كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان با موضوعات پيگيري مصوبات جلسه قبل وروز جهاني سالمند - كودك - قلب و عروق و روز ملي سلامت بانوان ايراني با حضور مسئولين ادارات شهرستان در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

جلسه آموزشي

جلسه اموزشي  سرطان پستان - تغذيه و سرطان -بهداشت روان زنان جهت كاركنان و نمايندگان امور بهداشتي بانوان ادارات شهرستان در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد

برگزاري همايش اموزشي

اقاي دكتر بانكي با حضور در بين ۳۰۰ نفر از مزدوجين سال هاي ۹۲و۹۳ در شهر هاي اردستان و زواره  پيرامون مسائل خانواده سخنراني نمودند

هفته سالمند

بمناسبت هفته سالمن  آقاي دكتر زاهد نژاد  رئيس مركز بهداشت شهرستان اردستان به همراه كارشناسان مربوطه از سراي سالمندان سادات كشاورزي زواره بازديد نمودند.

برگزاري كارگاه اموزشي

كارگاه اموزشي خانواده و نقش آن درپيشگيري از ايدز جهت بهورزان در سالن همايش هاي شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

هفته سالمند

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS