هفته جهاني تقذيه باشير مادر

شعارهفته تقذيه با شير مادر،در سال ۹۳ با موضوع ( تقذيه با شير مادر ، يك عمر سلامتي)

برگزاري كارگروه قشر بسيج جامعه پزشكي

جلسه كارگروه قشربسيج جامعه پزشكي با حضور اعضاء پيرامون راه كارهاي رسيگي به مشكلات بيمارستان  وبيماري هاي خاص منطقه بحث و تبادل نظر شد

برگزاري كميته بيماري هاي قابل انتقال

كميته بيماري هاي قابل انتقال بين انسان و حيوان با موضوع بيماري هاي مشمشه - تب مالت - سياه زخم - تب خونريزي دهنده كريمه كنگو - تب برفگي - آنفلوانزاي پرندگان - كدروناويروس و حيوان گزيدگي و هاري با حضور مسئولين مربوطه در دفتر رياست محترم مركز بهداشت شهرستان آقاي دكنر زاهد نژاد برگزار گرديد

روز جهاني قدس

برگزاري كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي

كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي شهرستان اردستان بادستور كارپيگيري مصوبات جلسه قبل * بحث پيرامون نحوه ي اجراي طرح تحول نظام سلامت * بحث پيرامون باروري سالم* بحث پيرامون سياست هاي كلي نظام - در سالن همايش هاي شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزارگرديد.

ليالي قدر

جلسه آموزشي رابطين سلامت

به مناسبت هفته جمعيت و باروري سالم جلسه اموزشي و هماهنگي رابطين سلامت ادارات با موضوع وضعيت كنوني شاخصهاي جمعيت كشور ، استان و شهرستان و سياست هاي كنوني جمعيت در سالن همايش هاي شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

پيام تبريك

ميلاد حضرت امام حسن (ع) مبارك باد

روز جهاني جمعيت

«سرمايه گذاري براي جوانان تنها براي امروز نيست

 بلكه سرمايه گذاري براي آينده است»

شعار روز جهانی جمعیت در سال ۲۰۱۴

برنامه نظام سلامت

اقاي دكتر گلي با مسئولين ستادي شبكه از اقدامات صورت گرفته و روند پيش برد نظام سلامت  از كليه واحد هاي بيمارستان شهيد دكتر بهشتي اردستان بازديد نمودند.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS