روز جهاني قدس

برگزاري كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي

كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي شهرستان اردستان بادستور كارپيگيري مصوبات جلسه قبل * بحث پيرامون نحوه ي اجراي طرح تحول نظام سلامت * بحث پيرامون باروري سالم* بحث پيرامون سياست هاي كلي نظام - در سالن همايش هاي شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزارگرديد.

ليالي قدر

جلسه آموزشي رابطين سلامت

به مناسبت هفته جمعيت و باروري سالم جلسه اموزشي و هماهنگي رابطين سلامت ادارات با موضوع وضعيت كنوني شاخصهاي جمعيت كشور ، استان و شهرستان و سياست هاي كنوني جمعيت در سالن همايش هاي شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

پيام تبريك

ميلاد حضرت امام حسن (ع) مبارك باد

روز جهاني جمعيت

«سرمايه گذاري براي جوانان تنها براي امروز نيست

 بلكه سرمايه گذاري براي آينده است»

شعار روز جهانی جمعیت در سال ۲۰۱۴

برنامه نظام سلامت

اقاي دكتر گلي با مسئولين ستادي شبكه از اقدامات صورت گرفته و روند پيش برد نظام سلامت  از كليه واحد هاي بيمارستان شهيد دكتر بهشتي اردستان بازديد نمودند.

۵ تيرماه روز جهاني مبارزه با مواد مخدر

به مناسبت روز جهاني مبارزه با مواد مخدر اقدامات ذيل توسط شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردستان واحد سلامت روان برگزار گرديد. *برگزاري كميته اجرائي مواد مخدر در دفتر رياست محترم مركز بهداشت* برگزاري جلسه آموزشي عمومي در روستاي نيسيان و كميسيون امور بانوان فرمانداري در خصوص پيشگيري اعتياد* برگزاري مسابقه كتبي به مناسبت اين روز جهت پرسنل شبكه و اهداء جوايز به نفرات برتر* نصب بنردر سطح شهر با موضوع پيشگيري و مبارزه با مواد مخدر.

ديدار با خانواده هاي معظم شهدا

بمناسبت سالگرد شهادت مظلومانه شهيد آيت الله بهشتي (۷تير) آقاي دكتر گلي و رياست دادگاه اردستان و زواره - فرماندهي محترم سپاه و ديگر مسئولين شهرستان با تعدادي از خانواده هاي شهداء ديدار نموند.

برگزاري كارگاه آموزشي

كارگاه آموزشي كنترول عفونت و فرايند استريليزاسيون و همچنين كارگاه ارگونومي ويژه كليه نيرو هاي خدماتي شبكه بهداشت و درمان اردستان در سالن كنفرانس اين شبكه برگزار گرديد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS