برگزاري كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان اردستان

كار گروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي شهرستان اردستان با موضوعات بحث پيرامون بيماريهاي منطقه از طريق آب و غذا - بحث پيرامون سلامت خانواده و پيگيري مصوبات جلسه قبل با حضور اعضاء در سالن همايش هاي شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

كسب مقام در مسابقات قرآن

سه نفر از پرسنل خانم شبكه بهداشت و درمان اردستان به نامهاي سركار خانم يغمائيان در احكام مقام اول ودر ترجمه دوم و سركار خانم ذبيحي در سيره معصومين اول ودر مفاهيم دوم و سر كار خانم رضوي زاده درترجمه رتبه سوم مسابقات قرآني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان را كسب نمودند

افتتاح و راه اندازي دستگاه ماموگرافي

دستگاه ماموگرافي به ارزش يك ميلياردو هشتصد ميليون ريال توسط خيرين تهيه و در بيمارستان شهيد دكتر بهشتي اردستان افتتاح گرديد. اين مراسم با حضور اقاي خواجه سعيدي فرماندار محترم شهرستان اقاي دكتر گلي مدير شبكه و مسئولين ستادي و بيمارستان  به بهره برداري رسيد . در حاشيه اين مراسم دستگاه راديولوژي پرتابل به ارزش يك ميلياردو پانصد ميليون ريال توسط خيرين تهيه شده بود بهره برداري از آن صورت گرفت

۲۷ ارديبهشت روز روابط عمومي مبارك باد

برگزاري كميته مرگ ومير كودكان

كميته مرگ و مير كودكان با موضوع برسي پرونده هاي نوزادان فوت شده و مداخلات جهت پيشگيري از فوت نوزادان با حضور مسئولين مربوطه در دفتر مدير شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

برگزاري جلسه هماهنگي

جلسه هماهنگي كاردانهاي بهداشت خانواده و ماما هاي شهرستان با واحد سلامت خانواده در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

برگزاري كنفرانس عفونت هاي تنفسي

كنفرانس عفونت هاي تنفسي ويژه پزشكان با حضور آقاي دكتر هادي متخصص محترم داخلي در خصوص بيماريهاي كورناويروسي و آنفولانزا در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

برگزلري كميته درمان اعتياد

كميته درمان اعتياد با موضوع پيگيري مصوبات قبلي و اعلام گزارش وضعيت مراكز ترك اعتياد در حال تاسيس با حضور اعضاء در دفتر رئيس مركز بهداشت شهرستان اردستان برگزار گرديد.

روزجهاني ماما

روز جهاني ماما برنگاهبانان جان مادر و كودك مبارك باد

برگزاري كميته فرهنگي

كميته فرهنگي شبكه بهداشت و درمان اردستان با حضور اعضاء محترم در دفتر مديريت برگزار گرديد در اين كميته راه كارهاي ايجاد فضاي فكري و فرهنگي در محيط كار برسي و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS