روز جهانی ماما مبارک

هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت رنگ سلامت باحضور مسئولین شهرهای اردستان - زواره و مهاباد در مدارس شاخص این سه شهر به صدا درامد

شعار هفته سلامت

ابزار پایش و ارزشیابی ( زیر ۲۰ هزار روستایی و بالای ۲۰ هزار نفر )سال ۱۳۹۶

بازدید بهداشت محیط

بازدید کارشناسان بهداشت محیط در ایام نوروز از رستوران ها و فروشندگان مواد غذایی در سطح شهرستان

بازدید اعضای ستاد نوروزی دانشگاه

تیم ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان اردستان بازدید نمودند

شعارسال ۹۶

بازدید ضربتی از رستوران های بین راهی

بازدیدضربتی از رستوران های بین راهی شهرستان اردستان در ایام نوروز و کنتر ل کیفیت مواد غذایی ورعایت موارد بهداشتی

استقرار اورژانس ۱۱۵

ايام فاطميه

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS