هفته سلامت

شعار هفته سلامت سال۱۳۹۵ غلبه بر ديابت

زنگ سلامت

بمناسبت اولين روز هفته سلامت مراسم نمادين زنگ سلامت  با حضور مسئولين شبكه بهداشت و درمان و اداره اموزش و پرورش اردستان در مدرسه مصطفوي برگزار گرديد

ايام فاطميه

تقدير از ژرسنل زايشگاه بيمارستان

با توجه به  كسب رتبه بيمارستان برتر در خصوص كاهش امار سزارين و افزايش زايمان طبيعي   از پرسنل مامايي بيمارستان و مراكز تقدير بعمل امد

هفته سلامت مردان

هفته سلامت مردان يكم لغايت هفت اسفند ماه

برگزاري جشن دهه فجر

بمناسبت دهه مبارك فجر از سوي بسيج جامعه پزشكي شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردستان مراسم جشني در حوزه امام علي (ع) برگزار و به بسيجياني كه به روستاهاي محروم رفته و بيماران بي بضاعت را ويزيت نموده  هدايايي تقديم گرديد

برگزاري كارگاه بيماريهاي شايع مردان

كارگاه بيماري هاي شايع مردان  جهت پزشكان و كارشناسان مركز بهداشت در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد

روز ملي هواي پاك

بمنا سبت روز ملي هواي پاك واحد بهداشت محيط و پرسنل مركز بهداشت شهرستان اردستان با حضور در يكي از مهد كودك هاي اردستان نسبت به اموزش روز  هواي پاك اقدام نمودند

رگزاري كارگروه سلامت و امنيت غذايي

كارگروه سلامت و امنيت غذايي با موضوع كشتار گاه مشترك اردستان و زواره در سالن كنفرانس  فرمانداري اردستان برگزار گرديد

كارگاه بي اختياري ادراردر سالمندان

كارگاه بي اختياري ادراردر سالمندان و بيماري هاي شايع در مردان توسط واحد سلامت خانواده جهت طرفين سلامت در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS