previous pauseresume next

كارگروه سلامت و امنيت غذايي

برگزاري كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان اردستان در سالن اجتماعات فرمانداري با حضور ادارات  برگزار گرديد اين كارگروه براي پنجمين سال رتبه برتر استاني را كسب نمود

فرم نظرخواهی دروس پیشنهادی دوره مدیریت سلامت

روز جهانی ماما مبارک

هفته سلامت

به مناسبت هفته سلامت رنگ سلامت باحضور مسئولین شهرهای اردستان - زواره و مهاباد در مدارس شاخص این سه شهر به صدا درامد

شعار هفته سلامت

ابزار پایش و ارزشیابی ( زیر ۲۰ هزار روستایی و بالای ۲۰ هزار نفر )سال ۱۳۹۶

بازدید بهداشت محیط

بازدید کارشناسان بهداشت محیط در ایام نوروز از رستوران ها و فروشندگان مواد غذایی در سطح شهرستان

بازدید اعضای ستاد نوروزی دانشگاه

تیم ستاد نوروزی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از مراکز بهداشتی و درمانی شهرستان اردستان بازدید نمودند

شعارسال ۹۶

بازدید ضربتی از رستوران های بین راهی

بازدیدضربتی از رستوران های بین راهی شهرستان اردستان در ایام نوروز و کنتر ل کیفیت مواد غذایی ورعایت موارد بهداشتی

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS