رفتن به محتوای اصلی
x

امور مالی

سرکارخانم ناهید عابدینی

سمت:كارشناس مسؤل امور مالی

مدرك تحصيلي:كارشناس حسابداری

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 114

كارشناسان واحد:

آقای محسن حسینی: كارشناس حسابداری

سمت : حسابدار و رسیدگی و جمعدار اموال

زهرا باقری : کارشناس حسابداری

سمت: حقوق و مزایا داخلی 117

آقای حمیدرضا جعفری: کارشناس حسابداری

سمت: کارشناس درآمد و حسابداری

آقای محمود زارع جعفری: کارشناسی ارشد حسابداری

سمت: حسابدار

شیرین عسگری : دیپلم

سمت : بایگان