رفتن به محتوای اصلی
x

واحد بهداشت محیط

آقای سید ابوالفضل میرابوطالبی

سمت:كارشناس مسؤل واحد  بهداشت محیط

مدرك تحصيلي:كارشناس ارشد محیط زیست

25سال سابقه اجرایی

شماره تماس:03154265142 وشماره 03154265123, 03154265145 داخلي 123

كارشناسان واحد بهداشت محیط:

آقای هادی خادم مرتضوی: كارشناس بهداشت محیط

خانم لیلا میران زاده : كارشناس بهداشت محیط