رفتن به محتوای اصلی
x

دفتر مدیریت

مسئول دفتر

آقای حسن احراری

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145

شماره تماس داخلی : 105

شرح وظایف :

- دریافت نامه ها، اوراق، پرونده ها و سایر مکاتبات رسیده به حوزه محل خدمت و ثبت خلاصه مشخصات و جریان آنها در رایانه یا دفاتر مربوطه.

- انجام اقدامات لازم در زمینه نگهداری و بایگانی کردن پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوط در محلهای مخصوص

- تنظیم لیست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط و تعیین ساعات ملاقات برای آنها.

- تهیه و تنظیم گزارشات لازم پیرامون مطالب و وقایع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوطه

- آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیونها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست.

-تنظیم اوقات جلسات و کمیسیونهای که در دفتر سرپرست مربوطه تشکیل می شود و مطلع ساختن مقامات یا افراد شرکت کننده در جلسه.

- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آن بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.