رفتن به محتوای اصلی
x

اداره کارگزینی

سرکار خانم فاطمه حقیقت

سمت: مسؤل واحد کارگزینی

مدرك تحصيلي: کارشناس مدیریت بیمارستانی

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 247

خانم الهام عامری : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی

سمت : کارگزین داخلی 248

خانم فاطمه سادات مظلوم : کارشناس ارشد حقوق

سمت مسئول امور حقوقی داخلی 248