رفتن به محتوای اصلی
x

حراست

آقای مهدی عسکریان زاده

سمت:  مسئول حراست

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 115