رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس نظارت بر مواد غذایی

سرکار خانم مریم بخشایشی

سمت:كارشناس نظارت برمواد غذایی

مدرك تحصيلي:كارشناس میکروبیولوژی

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145داخلي 241