رفتن به محتوای اصلی
x

حراست

آقای مهدی عسکریان زاده

سمت:  مسئول حراست

مدرك تحصيلي : كارشناس ارشد مدیریت اطلاعات سلامت

شماره تماس:03154242022داخلي 115