رفتن به محتوای اصلی
x

آمار واطلاع رسانی

خانم سارا صدوقی

سمت: مسئول واحد آمار

مدرك تحصيلي:كاردان بهداشت عمومی

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 127