رفتن به محتوای اصلی
x

آمار واطلاع رسانی

خانم  زهرا احمدی

سمت: مسئول واحد آمار

مدرك تحصيلي:كاردان بهداشت عمومی

شماره تماس:03154242022داخلي 127

كارشناس واحد :

خانم سارا صدوق: كارشناس بهداشت عمومی