رفتن به محتوای اصلی
x

واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

خانم بتول مهدوی فر

سمت:كارشناس مسؤل واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

مدرك تحصيلي:كارشناس مامایی

خانم بتول نیک نژاد

سمت:کارشناس واحد سلامت نوجوانان،جوانان و مدارس

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 138