رفتن به محتوای اصلی
x

امور آزمایشگاهها

خانم فرح نامجو

سمت: مسؤل امور آزمایشگاهها

مدرك تحصيلي:كارشناس علوم آزمایشگاهی

شماره تماس: 03154246770