رفتن به محتوای اصلی
x

امور قراردادها

جناب آقای ابوالفضل فدوی

سمت: مسئول امور قراردادها

مدرك تحصيلي:كارشناس تغذیه

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 141