رفتن به محتوای اصلی
x

امور قراردادها

جناب آقای حمیدرضا جعفری

سمت: مسئول امور قراردادها

مدرك تحصيلي:كارشناس حسابداری

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 115