رفتن به محتوای اصلی
x

امور دارویی

خانم دکتر مهسا شریفی

سمت: مسئول امور دارویی

مدرك تحصيلي: داروساز

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 101