رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس نظارت بردرمان

خانم مریم بخشایشی

سمت:كارشناس نظارت بردرمان

مدرك تحصيلي:كارشناس میکروبیولوژی

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 101