رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس نظارت بردرمان

خانم مریم بخشایشی

سمت:كارشناس نظارت بردرمان

مدرك تحصيلي:كارشناس میکروبیولوژی

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 101