رفتن به محتوای اصلی
x

واحد آموزش سلامت

خانم مریم عباسپور

سمت:مسئول واحد آموزش سلامت

مدرك تحصيلي: کارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس:03154265142 وشماره 03154265123, 03154265145 داخلي 126