رفتن به محتوای اصلی
x

واحد آموزش سلامت

خانم مائده کاوه زاده

سمت:مسئول واحد آموزش سلامت

مدرك تحصيلي: کاردان مامایی

شماره تماس:03154242022داخلي 126