رفتن به محتوای اصلی
x

امور عمومی

جناب آقای علی علی نقی زاده

سمت: مسئول امور عمومی شبکه

مدرك تحصيلي:كارشناسی

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 111