رفتن به محتوای اصلی
x

امور عمومی

جناب آقای علی علی نقی زاده

سمت: مسئول امور عمومی شبکه

مدرك تحصيلي:كارشناسی

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 223