رفتن به محتوای اصلی
x

گروه توسعه شبکه و ارتقاء سلامت

 آقای مهندس روح اله فدایی اردستانی

سمت:كارشناس مسؤل واحد گسترش شبكه

مدرك تحصيلي:كارشناس بهداشت محیط

شماره تماس:03154265142 وشماره 03154265123, 03154265145 داخلي 122

كارشناسان واحدگسترش:

آقای مهندس محمد حاجی کتابی: كارشناس بهداشت محیط

سمت : کارشناس برنامه پزشک خانواده

خانم سمیه طالبیان : کاردان بهداشت عمومی

سمت : مسئول کمیته پایش و....