رفتن به محتوای اصلی
x

واحد فناوری اطلاعات

جناب آقای محرمعلی فیروزی

سمت:كارشناس مسؤل واحد فناوری اطلاعات

مدرك تحصيلي:كارشناس کامپیوتر

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 109

كارشناس واحد:

آقای مهدی رنجبر