رفتن به محتوای اصلی
x

اداره کارگزینی

سرکار خانم فاطمه حقیقت

سمت: مسؤل واحد کارگزینی

مدرك تحصيلي: کارشناس مدیریت بیمارستانی

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 142

خانم الهام عامری : کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی-مدیریت مالی

سمت : کارگزین داخلی 144

خانم فاطمه سادات مظلوم : کارشناس ارشد حقوق

سمت کارگزین داخلی 121