رفتن به محتوای اصلی
x

روابط عمومی

عکس حاجی کتابی

مسئول روابط عمومی

آقای محمد حاجی کتابی

مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت محیط

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145

شماره تماس داخلی  121

شرح وظایف :

انجام و پیگیری دستورالعمل های واصله از مدیریت محترم روابط عمومی دانشگاه و مدیریت محترم شبکه

تهیه و تدوین اخبار و  انعکاس در سایت شبکه

تهیه و تدوین اخبار و ارسال سریع به روابط عمومی دانشگاه و رسانه های شهرستان

انعکاس و تشریح دیدگاهها ، سیاست ها و برنامه های داخلی

همکاری و هماهنگی با واحدهای شبکه در خصوص برگزاری همایش ها

بهره برداری از سیستم ارسال پیامک جهت اطلاع رسانی سریع به پرسنل و سایر مخاطبین

تهیه و تدوین برنامه سالانه فعالیت های روابط عمومی و ارسال به روابط عمومی دانشگاه

ایجاد ارتباط مبتنی بر حسن تفاهم بین مردم ، کارکنان و مسئولین

انجام تمهیدات و اقدام لازم برای راهنمایی ارباب رجوع و فراهم کردن تسهیل دسترسی آنان به خدمات ارائه شده در مراکز تابعه

همکاری با ستادهای ویژه برگزاری مراسم و مناسبت های ملی و مذهبی

نظرسنجی از مخاطبان در خصوص اقدامات و فعالیت های شبکه

تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی و بازتاب فعالیت های شبکه به روابط عمومی دانشگاه