رفتن به محتوای اصلی
x

واحد خدمات

جناب آقای سعید رحمانی فرد

سمت: مسئول واحد خدمات

مدرك تحصيلي:كارشناس حسابداری

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 151