رفتن به محتوای اصلی
x

واحد خدمات

جناب آقای سعید رحمانی فرد

سمت: مسئول واحد خدمات

مدرك تحصيلي:كارشناس حسابداری

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 151