رفتن به محتوای اصلی
x

واحد سلامت روان

خانم نیره درویشی

سمت:كارشناس مسئول سلامت روان

مدرك تحصيلي:كارشناس ارشد روانشناسی

شماره تماس:03154265142 ،03154265123, 03154265145 داخلي 136