رفتن به محتوای اصلی
x

واحد سلامت روان

خانم مژده نصوحیان

سمت:كارشناس مسئول سلامت روان

مدرك تحصيلي:كارشناس ارشد روانشناسی

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 136