رفتن به محتوای اصلی
x

واحد بهبود تغذیه

خانم مریم سلطانیان

سمت: کارشناس مسئول واحد بهبود تغذیه جامعه

مدرك تحصيلي:كارشناس تغذیه

شماره تماس:03154265142 وشماره 03154265123, 03154265145 داخلي 131