رفتن به محتوای اصلی
x

📌 برگزاری تمرین دورمیزی سناریو شماره ۲ "حمل و نقل ایمن نمونه" در روز شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲

 

🔷 در روز شنبه ۱۸ شهریورماه ۱۴۰۲ تمرین دورمیزی سناریو شماره ۲ ارسالی از مرکز بهداشت استان با موضوع «نشت ماده شیمیایی در آب رودخانه» با حضور دکتر زاهد نژاد معاون بهداشتی و سایر اعضای تیم ارزیاب و واکنش سریع در دفتر رئیس مرکز بهداشت برگزار گردید.

🔶 در این تمرین دورمیزی درخصوص کارکردهای مشترک و اختصاصی هر واحد در ارتباط با سناریو بحث وتبادل نظر شد و شناسنامه تمرین تکمیل گردید.

 

         ┄┄┅┅┅❅🌺❅┅┅┅┄┄

 🌐 روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان

🆔 https://eitaa.com/resanehbehdashtardestan