رفتن به محتوای اصلی
x

بازدید دکتر مدیر شبکه از معدن کاوش سپهر سپاهان ( معدن روی) چاه ریسه باقراباد