رفتن به محتوای اصلی
x

گروه سلامت خانواده و جمعیت

نام و نام خانوادگی : سمیه خانی

مدرک تحصیلی : کارشناس بهداشت عمومی

سمت : مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت ،کارشناس برنامه کودکان

شماره تماس:03154265142 وشماره 03154265123, 03154265145 داخلی :129

-نام و نام خانوادگی : لیلا عجم حاج محمدی

مدرک تحصیلی: کارشناس پرستاری

سمت :کارشناس برنامه سالمندان و باروری سالم

داخلی :152

-نام ونام خانوادگی: مریم پارسا

مدرک تحصیلی: کارشناس مامایی

سمت : کارشناس میانسالان

داخلی :129

-نام و نام خانوادگی :فهیمه سلمان زاده

مدرک تحصیلی:کارشناس مامایی

سمت: کارشناس برنامه مادران

داخلی: 152